Klikanie reklam

EasyHits4U


The Most Popular Traffic Exchange

Warunki programu

Płatność za 1000 wyklikanych reklam 0,30$
Możliwość wykonywania różnych płatnych zadań, wypełniania ankiet.
Wypłacają od 3$

BTC Clicks


BTCClicks.com Banner

Warunki programu

Płatność za kliknięte reklamy od 0.00039 mBTC do 0.00500 mBTC
Wypłacają od 0.10000 mBTC.

ClixSenseWarunki programu

Płatność za kliknięte reklamy 0,01$ / 0,001$
Możliwość wykonywania różnych płatnych zadań, wypełniania ankiet.
Wypłacają od 6$